راهنمای استفاده از نشانه دریافت از آی تیپس

هر گاه قصد معرفی برنامه‌ای را دارید که در آی تیپس موجود‌ می‌باشد و قصد ارائه لینک آی تیپس آن را دارید،‌ لطفا از طرح زیر استفاده نمایید و به نکات زیر توجه فرمایید:

  • لطفا در ظاهر نشان دانلود تغییری ایجاد نکنید و به همان شکلی که ارائه شده اند، استفاده کنید.
  • به اندازه ی یک چهارم ارتفاع نشان دانلود، به اطراف آن فضای خالی اختصاص دهید.
  • سایز نشان دانلود باید به اندازه ای بزرگ باشد که قابل خوانش باشد.
  • سایز نشان دانلود باید به اندازه ی لوگوی آی تیپس و یا ترجیحا بزرگتر باشد.
  • رنگ فونت و پس زمینه نشان دانلود را تغییر ندهید.
  • نشان دانلود حتما باید لینکی به آی تیپس داشته باشد و استفاده از بدج بدون لینک قابل قبول نیست.
دریافت "نشان دریافت از آی تیپس"


نمونه کد نشان دریافت از آی تیپس :

<a href="URL-APP"><img src="https://www.itipsstore.com/assets/img/iTips/botton4.png"></a> 

نمونه نشان دریافت از آی تیپس :