Apple Push Notifications Service – APNs | سالانه

Apple Push Notifications Service – APNs | سالانه


قیمت : ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان

سرویس پوش نوتیفیکیشن اپل امکان ارسال پوش نوتیفیکیشن برای اپلیکیشن هایی که توسعه دادید را فعالسازی کنید.


توضیحات و سفارش


در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

سرویس پوش نوتیفیکیشن اپل امکان ارسال پوش نوتیفیکیشن برای اپلیکیشن هایی که توسعه دادید را فعالسازی کنید. این سرویس بصورت APNs نیز ارائه میشود. در اصل Certificate پوش نوتیفیکیشن با قابلیت رفع تحریم One Signal و سازگار با سرویس های ایرانی صادر میشود.
شما با استفاده از این گواهی نامه می توانید برای تمامی برنامه های خود به مدت یک سال Push Notifications فعال کنید.
فایل: p8