خرید و سفارش اکانت دولوپر اپل | کانادا یا آمریکا | شرکتی | تمدید

Apple Developer Program - شرکتی


قیمت : ۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

در صورت هرگونه مشکل می توانید تا ۷۲ ساعت نسبت به باز گشت پول و اعلام ابطال اکانت اقدام نمایید.


سفارش


در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

اگر شما یک برنامه نویس هستید و نیاز دارید اکانت دولوپر اپل داشته باشید، آی تیپس می تواند این اکانت را برای شما بسازد.
توجه: این نوع اکانت دولوپر به اسم یک شرکت ثبت می شود و از این نوع اکانت دولوپر برای انتشار برنامه در اپ استور استفاده می شود.