لینک مستقیم (iOS) | پیشرفته | ماهانه || اینترپرایز | Enterpriseلینک مستقیم (iOS) | ماهانه | اینترپرایز | Enterprise

لینک مستقیم (iOS) | ماهانه | پیشرفته (فعال)


قیمت : ۰ تومان

استفاده از این سرویس برای یک اپلیکیشن می باشد. هر اپلیکیشن در هر ماه مجاز به ارسال پنج آپدیت می باشد . هر اپلیکیشن محدودیت نصب ۸۰۰۰ نفر را دارد.


توضیحات و سفارش


در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

قبل از خرید تماس بگیرید
استفاده از این سرویس برای یک اپلیکیشن می باشد.
هر اپلیکیشن در هر ماه مجاز به ارسال پنج آپدیت می باشد .
هر اپلیکیشن محدودیت نصب ۸۰۰۰ نفر را دارد.