لینک مستقیم (iOS) | ماهانه

لینک مستقیم (iOS) | ماهانه


قیمت : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

در صورت هرگونه مشکل می توانید تا ۷۲ ساعت نسبت به باز گشت پول و اعلام ابطال اکانت اقدام نمایید.


سفارش


در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

استفاده از این سرویس برای یک اپلیکیشن می باشد.
هر اپلیکیشن در هر ماه مجاز به ارسال یک آپدیت می باشد .
هر اپلیکیشن محدودیت نصب ۸۰۰۰ نفر را دارد.
لطفا قبل از سفارش حتما با ما تماس بگیرید.