لینک مستقیم (iOS) | ماهانه | اینترپرایز | Enterprise

لینک مستقیم (iOS) | ماهانه (فعال)


قیمت : ۰ تومان

استفاده از این سرویس برای یک اپلیکیشن می باشد. هر اپلیکیشن در هر ماه مجاز به ارسال پنج آپدیت می باشد . هر اپلیکیشن محدودیت نصب ۲۰۰۰ نفر را دارد.


توضیحات و سفارش


در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

قبل از خرید تماس بگیرید
استفاده از این سرویس برای یک اپلیکیشن می باشد.
هر اپلیکیشن در هر ماه مجاز به ارسال پنج آپدیت می باشد .
هر اپلیکیشن محدودیت نصب ۲۰۰۰ نفر را دارد.