لینک مستقیم (MacOS) | سالانه

لینک مستقیم (MacOS) | سالانه


قیمت : ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

این سرویس برای اپلیکیشن های MacOS می باشد و اپلیکیشن توسط ما ساین خواهد شد و قابلیت این را دارد که اپلیکیشن را بروی سایت خود به صورت مستقیم برای دانلود قرار بدهید. بروزرسانی کاملا رایگان و محدودیتی وجود ندارد.


توضیحات و سفارش


در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

استفاده از این سرویس برای یک اپلیکیشن می باشد.

این سرویس برای اپلیکیشن های MacOS می باشد و اپلیکیشن توسط ما ساین خواهد شد و قابلیت این را دارد که اپلیکیشن را بروی سایت خود به صورت مستقیم برای دانلود قرار بدهید.
بروزرسانی کاملا رایگان و محدودیتی وجود ندارد.