اکانت دولوپر اپل | خروجی | ادهاک | اکانت دولوپر آی تیپس | سالانه

اکانت دولوپر آی تیپس | سالانه


قیمت : ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

شما با استفاده از این اکانت می توانید از برنامه های خود خروجی ساین شده ad-hoc بگیرید و در هر جا که بخواهید می توانید برنامه های خود را منتشر کنید.


توضیحات و سفارش


در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

با سفارش این سرویس هزینه ۲ ماه به صورت رایگان برای شما محاسبه خواهد شد.

توجه: ثبت تمامی باندل آیدی ها رایگان می باشد.
شما با استفاده از این اکانت می توانید از برنامه های خود خروجی ساین شده ad-hoc بگیرید و در هر جا که بخواهید می توانید برنامه های خود را منتشر کنید.
این نوع خروجی مناسب برای انتشار در تمامی اپ استور های ایرانی می باشد.
اپل آیدی خود را به اکانت دولوپر اپل ارتقا دهید و با اپل آیدی خود از پروژه های خود خروجی بگیرید.
این اکانت سالانه می باشد.